Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej w Budzowie
z filią w Grodziszczu na rok szkolny 2019/2020

 

 [ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I NA ROK SZKOLY 2019/2020. DOC]

[ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLAS I - OBWÓD SZKOŁY.DOC]

[WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY SPOZA OBWODU.DOC]

[POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY.DOC]

[UCHWAŁA RADY GMINY NR XXVII/187/2017.PDF]

[ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STOSZOWICE NR 9/2019.PDF]

 

 

 

oferta.jpg

renia.jpg


 

 

               

Podstawa  prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym , składu i szczegółowych zadań  komisji rekrutacyjnej,  szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)

3. Akta prawa miejscowego; uchwały, zarządzenia.