Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu, podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach naboru do klasy I.

Wszystkie złożone dotychczas wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły zostały rozpatrzone pozytywnie – zgodnie z deklaracjami rodziców / opiekunów prawnych co do wyboru miejsca realizacji obowiązku szkolnego.

 Osoby, które jeszcze nie zdecydowały się złożyć wniosku, a są zainteresowane przyjęciem do Naszej szkoły nadal mogą takie dokumenty przynieść lub wysłać.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW

DO KLASY I

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lista dzieci przyjętych do klasy I (w Budzowie)

Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu

jest wywieszona w gablocie

w Szkole Podstawowej w Budzowie,

  1. H. Pobożnego 1 – budynek pasywny

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW

DO KLASY I

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lista dzieci przyjętych do klasy I (w Grodziszczu)

Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu

jest wywieszona w gablocie w Szkole Podstawowej

w Grodziszczu