Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu są już pełnoprawnymi uczniami. 15 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.


W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Irena Pachnicz dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 " i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów.
Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności.

Po zakończonej prezentacji pani Dyrektor pogratulowała dzieciom zaprezentowanych umiejętności oraz nauczycielce, która przygotowała pierwszaków do wspaniałego występu. Niespodziankę swoim młodszym kolegom sprawili uczniowie klas II oraz przedszkolaki, których przedstawiciele wręczyli pierwszoklasistom własnoręcznie wykonane podarunki. Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia z przybyłymi na uroczystość gośćmi, na życzenia, podziękowania, uściski.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

20181015_092321.jpg

20181015_092122.jpg

20181015_101258.jpg