Obraz1.png

W piątek 16 listopada 2018 r. na boisku sportowym przy Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku miało miejsce wydarzenie pn. Sztafeta Radości na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

 

Celem wydarzenia było:

  • Upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez ukazanie wartości

   sportu, który może jednoczyć wszystkich polaków dla jednego celu, jakim jest wspólnota  narodowa

  • Zachęcenie do aktywności fizycznej uczniów i opiekunów z Gminy Dzierżoniów, jak i gmin

   sąsiadujących

  • Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu „fair play” oraz idei – „ważny jest udział, a nie zwycięstwo”
  • Identyfikacja z barwami i symbolami narodowymi.

         Oficjalnego otwarcia sztafety dokonali Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku Dorota Furtak.

          W sztafecie wzięło udział 100 uczniów reprezentujących cztery placówki oświatowe Gminy Dzierżoniów oraz szkołę filialną w Grodziszczu reprezentującą Szkołę Podstawową w Budzowie.

         Sztafeta Radości miała charakter patriotyczno – rekreacyjno – integracyjny, co oznaczało,                   że wszyscy uczestnicy – uczniowie, jak i opiekunowie -  tworzyli  jedną wspólną sztafetę, gdzie każdy uczestnik pokonywał jedno pełne okrążenie z flagą, którą przekazywał  kolejnemu  uczniowi  lub opiekunowi. Drugą flagę (papierową z datą np.1818) wbijał w określone miejsce, w wyniku czego                    z wszystkich 100 flag został utworzony napis  NIEPODLEGŁA. Mottem przewodnim   sztafety były słowa: „NIE MA RADOŚCI BEZ NIEPODLEGŁOŚĆI”.

         Po zakończeniu części sportowej uczestnicy zostali ugoszczeni w bibliotece słodkim poczęstunkiem w postaci  „MUFINEK NIEPODLEGOŚCIOWYCH oraz ciepłymi napojami. Następnie odbyła się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Z DALA OD ORKIESTRY” w reżyserii Rafaela Lewandowskiego.

        Każdy z uczestników  otrzymał pamiątkowy medal, dyplom oraz drobny upominek- smycz do kluczy.

Organizatorami sztafety byli :

- Gmina Dzierżoniów;

-  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku;

- Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta.

         Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność, udział  oraz sympatyczną atmosferę. Szczególnie serdeczne podziękowania składamy Gminie Dzierżoniów , Pani Henryce Latacz i Panu Grzegorzowi Powązce oraz ludziom dobrego serca, którzy przyczynili się do organizacji imprezy i czuwali nad jej prawidłowym przebiegiem.

opr. Grzegorz Różycki

 Obraz2.png