Na czas trwania akcji strajkowej prowadzonej w szkole Dyrekcja oferuje dzieciom, które nie mają zapewnionej opieki zajęcia opiekuńcze w budynku szkoły pasywnej w Budzowie w godzinach od 7.00 do 16.00.
Pracownicy GOKSiR zapraszają dzieci pozostające w domach w godzinach od 8.00 do 13.00 na zajęcia do Biblioteki w Srebrnej Górze, Biblioteki w Stoszowicach oraz do Biblioteki w Przedborowej.
Dziękuję rodzicom za zrozumienie i przepraszam za utrudnienia.
O zawieszeniu strajku lub jego odwołaniu niezwłocznie informować będziemy przez e- dziennik i zamieszczając komunikat na szkolnej stronie Internetowej.
Dyrektor Szkoły