Wśród ludzi, którzy dążą do zgłębienia tej nauki znalazł się uczeń klasy III b naszej szkoły, Karol Trzebiński, który został laureatem XI edycji Konkursu wiedzy o Rosji „Białe Noce”. Jego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz DODN we Wrocławiu- bierze w nim udział młodzież z całego Dolnego Śląska.

 

Karol osiągnął ogromny sukces, gdyż wymagania, które przed młodymi ludźmi postawiło jury konkursu, były naprawdę duże: podczas etapu szkolnego i międzyszkolnego trzeba było wykazać się wiedzą na temat historii Rosji, jej powiązań z naszą ojczyzną, wymagano znajomości z zakresu literatury, historii sztuki, muzyki, kultury – a tej wiedzy i umiejętności nie zdobywa się podczas standardowej nauki na lekcjach. Z tymi wyzwaniami poradził sobie nasz laureat, który pod opieką swojego nauczyciela historii, Jolanty Spychalskiej, zgłębił wszystkie te zagadnienia, a w finale (25 IV.) oczarował swoją prezentacją na temat Pieredwiżników (niepokorni malarze z XIX w.) jury konkursu. Uroczysta gala konkursu odbędzie się 15 V 2019 r. we Wrocławiu.
Sukces Karola ma też konkretny wymiar - w nagrodę część wakacji, spędzi on w Petersburgu i Obwodzie Leningradzkim. Zatem Karol już na własne oczy będzie mógł zobaczyć wszystkie te niezwykłe miejsca, które znał do tej pory tylko z kart przewodników. Gratulujemy.

part000001.jpg