Kursy popołudniowe ważne od 16.09.19

[KURSY POPOŁUDNIOWE-WAŻNE OD 16.09.19.DOC]

 Autobusy szkolne dowożą:
- dzieci 5 i 6 letnie
- dzieci 4 letnie wyłącznie pod opieką rodzica lub osoby upoważnionej
przez rodzica, jeżeli autobus dysponuje wolnymi miejscami.