Organizacja roku szkolnego 2016/2017

dni wolne od zajęć dydaktycznych – propozycje
14 października 2016 r. (piątek) Dzień Edukacji Narodowej Ślubowania uczniów klas I
31 października 2016 r. (poniedziałek) Dzień wolny przed świętem Wszystkich Świętych
02 maja 2017 r. ( wtorek ) Dzień pomiędzy świętami państwowymi   Międzynarodowym Świętem Pracy   a Świętem Konstytucji 3 Maja
16 czerwca 2017 r.( piątek) Dzień po Święcie Bożego Ciała
Organizacja roku –   kalendarz szkolny
1 września 2016r. Rozpoczęcie roku szkolno- katechetycznego 2016/2017
1 listopada 2016 r. ( wtorek) Święto Wszystkich Świętych
11 listopada 2016 r. ( piątek) Narodowe Święto Niepodległości
23 grudnia 2016 – 31 grudnia 2016 r. Przerwa świąteczna Bożonarodzeniowa
06 stycznia 2017 r.( piątek) Święto Objawienia Pańskiego
13-26 lutego 2017 r. Ferie zimowe
13- 18 kwietnia 2017r. Przerwa świąteczna Wielkanocna
01 maja 2017 r. ( poniedziałek) Międzynarodowe Święto Pracy
03 maja 2017 r. ( środa) Święto Konstytucji 3 Maja
15 czerwca 2017r.   ( czwartek) Święto Bożego Ciała
23 czerwca 2017 r. Zakończenie roku szkolno-katechetycznego 2016/2017

Kalendarz spotkań z rodzicami

Filia w Grodziszczu   17.00 (wtorki)

SP Budzów 17.00 (czwartki )

12, 14 września 2016 r.- wyjątek Zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami
8,3 listopada 2016 r. Zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu. Konsultacje z nauczycielami.
13, 15 grudnia 2016 r. Zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną. Konsultacje z nauczycielami.
31 stycznia 2017 r. jeden termin dla filii i SP Budzów Zapoznanie z wynikami klasyfikacji za I semestr.
4,6 kwietnia 2017 r. Zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu. Konsultacje z nauczycielami.
9,11 maja 2017 r.

Zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu- informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną.

Konsultacje z nauczycielami.

Dodatkowe terminy

Warsztaty w ramach programu „ Szkoła dla rodziców i wychowawców” cykliczne
Warsztaty dot. Tematu zagrożeń uzależnieniami.
Marzec 2017 „ Dni otwarte szkoły” dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców

październik 2016,  

Maj 2017

„Lekcje otwarte ” dla rodziców ucz. Kl. IV- VI

październik  2016 ,

kwiecień 2017

„Lekcje otwarte ” dla rodziców ucz. Kl. I- III

 

Realizacja podstawy programowej wychowania fizycznego

          na basenie Aquarius w Bielawie w roku szkolnym 2016/2017            

( w tym w ramach programu „ Mały Mistrz”)

autobus miesiąc Dzień tygodnia

Godziny z instruktorami

( 2)

l. ucz. og Klasy B l.ucz Klasy filia l. ucz. uwagi Kierownik
  X 7 8.45- 10.15 20 V 20       B. Pachnicz
21 j.w. 20 V 20       j.w
28   20 V 20       j.w
  XI 4   37     IV-V-VI 37   B. Pachnicz
18   37     jw. 37   j.w
25   37     jw. 37   j.w
  III 3   24 VI 24       B. Pachnicz
10   24 VI 24       j.w
17   24 VI 24       j.w
24   47 III 25 III 22 MM

E. Hozner,

A.Dziadkowiec

  IV 7   47 III 25 III 22 MM j.w
28   42 I , II b 42     MM W. Holub
  V 5   42 I, IIb 42     MM M. Maciejewska
12   47 IIa 19 I, II 28 MM

R. Czyżewska,

B. Pluta

19   47 IIa 19 I, II 28 MM

R. Czyżewska,

E. Dziuba

26   21 IV 21       B. Pachnicz
  VI 2   21 IV 21       j.w
9   21 IV 21       j.w

 

  PRZEJAZD PRZYGOTOWANIE ZAJĘCIA WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE PRZEJAZD  
piątek 8.00 -8.30 8.30- 8.45 8.45 - 10.15 10.15- 10.30   10.30 -11.00 dla SP Budzów
piątek 8.10- 8.30 8.30- 8.45 8.45 - 10.15 10.30- 11.00 10.30 -10.45 dla filii Grodziszcze