Plan zajęć lekcyjnych - semestr II

Ważny od 27.02.2017r.

I II III IV V VI
1 ew ew wfB j.pol przyr plastyka
2 ew ew ew wfB przyr j.pol
3 wfB ew ew przyr plast j.ang
4 ew ew ew plast j.ang wfB
5 zuchy z. czyt muz rel wfB
6 z.plast z.plast z.wyr ang
7
8
7.00
1 ew ew wf mat j.pol rel
2 ew ew ew rel z.tech hist
3 ew ew rel j. ang wfR mat
4 rel ew j. ang g.w wfR z.tech
5 j. ang rel ew wfB mat j.pol
6 j. ang mat j.pol
7 w.pol/mat
7.00
1 ew j.ang ew j.pol rel mat
2 ew ew ew z.kom mat j.pol
3 ew ew ew mat his z.kom
4 z.kor.kom ew ew hist z.kom przyr
5 ew ew wfB j.pol przyr
6 wfB j.pol g.wych
7 z.wyr hist wfB
8
7.00
1 ew wfB ew przyr j.pol muz
2 ew ew ew przyr muz wfB
3 ew ew ew j. ang przyr j. ang
4 ew ew j. ang j.pol g.w mat
5 j. ang sz/ I Pomoc kor-kom mat j. ang j.pol
6 zumba zumba sz z.tech j. ang j.pol
7 zumba zumba/ros zumba zum/ros
7.00
1 wf rel ew j.pol j.pol przyr
2 ew ew ew j.pol j.pol rel
3 ew ew ew rel mat hist
4 rel ew ew mat wfR j. ang
5 ew j. ang rel sz wfR mat
6 g.kor g.kor/sz g.kor mat
7 g.kor g.kor g.kor

 

 

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2016/2017, FILIA W GRODZISZCZU

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2016/2017, FILIA W GRODZISZCZU

Dzień

lekcja godzina Rodzaj zajęć opiekun klasa

PON.

1 8.00-8.45 Zajęcia sportowe Mały Mistrz B. Pachnicz III
2 8.55-9.40 Zajęcia sportowe Mały Mistrz B. Pachnicz II
3 9.50-10.35 Zajęcia sportowe Mały Mistrz B. Pachnicz I
5 11.24-12.30 Zajęcia czytelnicze E.Dziuba II
Zuchy B.Pluta I-III
       WT. 0 7.20-7.50 Zajęcia wyrównawcze z j.ang K. Kałamarz V-VI
0 7.20-7.50 Zaj. doskonalące umiejętność czyt. E. Hozner II-IV
1 10.00-16.00 Biblioteka A. Tyniów I-VI
7 13.35-14.20 Schola R. Kojder-Szkaradek IV-V
SKS- zajęcia projektowe G. Różycki IV-VI

ŚR.

4

10.45-11.30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne B. Pluta I
7 13.45-14.20 Zajęcia wyrównawcze z historii i społ. E. Moczulska-Kubacka V
      CZW. 5 11.45-12.30

Zajęcia I Pomocy

E. Dziuba II
Zajęcia szachowe L. Głowacka II
6 12.45-13.30 Zajęcia szachowe L. Głowacka III

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

E. Hozner III

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

M. Osiadły VI

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Z. Niczyj VI
Zumba K. Kaczmarek I, II, IV
7 13.35-14.20 Zumba K. Kaczmarek III, V,VI
Język rosyjski K. Kinzhybalo IV-VI

PT.

5 11.45-12.30 Zajęcia szachowe L. Głowacka II
6 12.45-13.30 Gimnastyka korekcyjna G. Różycki I-III
Zajęcia szachowe L. Głowacka I, III
Zajęcia wyrównawcze z matematyki M. Czekaj V
7 13.35-14.20

Gimnastyka korekcyjna

G. Różycki IV-VI
8 14.25-15.10 SKS – zajęcia projektowe G. Różycki IV-VI