Plan zajęć klekcyjnych - semestr II

Ważny od 27.02.2017r.

I IIA IIB III IV V VI
1 ew rel ew ew mat 3 j.pol 1 mat 2
2 ew ew ew wf mat 3 rel 2 hist 1
3 ew ew ew j.ang rel 2 hist 1 z.tech 3
4 wf j. ang ew ew hist 1 mat 2 j.polT 3
5 sz wf ew e.muz z.tech 1 j.ang 2 j.polT 3
6 sz j.ang 2 z.tech 1 przyr
7 sz j.ang 2
8
6.50 7.45Czyżew.
1 S ew ew ew ew wfB przyr 2 j.polT 3
2 S ew ew ew ew j.polT 3 wfB przyr 2
3 wfB wf rel ew kom muz 1 przyr2
4 rel ew z.kom sz przyr 2 j.pol 3 mat 1
5 ew zaj. rozw ort j.ang rel przyr 2 kom
6 g.kor /O.M g.kor g.kor g.kor
7 A.R g.kor g.kor g.kor
8
6.50 7.45 Maciej.
1 S wf ew ew z.kom wfB j.pol 1 mat 2
2 S ew ew ew wf wfB przyr mat 2
3 S ew ew ew ew j. ang 2 rel 1 wfB
4 S ew rel ew ew j. ang 2 wfB j.pol 3
5 j. ang ew sz e.plast j.pol 3 mat 1 rel 2
6 zaj.plast j.pol 3 wdż 1 j. ang 2
7 sz j. ang 2 wdż 1
8
6.50 7.45 Hołub
1 ew ew ew ew mat 1 z.kom j.pol 3
2 ew ew ew ew j.pol 3 mat 1 rel 2
3 S ew wfB wfB rel rel 3 j.pol   1 mat 2
4 S rel ew e.muz ew plast 2 j.pol 1 wfB
5 S z.czyt rel/K.M zaj.ort muz 2 g.w 1 wfB
6 S A.R z.mat z.mat z.mat wfB hist 1
7 S j. ang 2  
8
6.50 7.45Dziadko
1 S ew ew j. ang ew wfB mat 1 g.wych
2 S ew ew ew ew mat 1 wfB plast 3
3 S j.ang ew ew ew g.w 3 plast 3 wfB
4 S wf j.ang ew wfB j.pol 3 przyr 2 muz 1
5 zumba ew zumba j.ang przyr 2 j.pol 1 j.pol 3
6 zumba zumba j. ang 2
7 zum/w.mat zum/w.mat. zum/w.mat.

 

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SP Budzów 2016/2017

 

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SP Budzów 2016/2017
Dzień lekcja godzina Rodzaj zajęć opiekun klasa

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1 7.30-8.55 Biblioteka - Gim A. Tyniów IV-VI
4 10.40-11.40 Biblioteka - SP A. Tyniów I-III
5 11.45-12.30 Zajęcia szachowe L. Głowacka IB
6 12.45-13.30

 Zajęcia szachowe

 L. Głowacka

 

VB

W

T

O

R

E

K

4 10.45-11.30 Zajęcia szachowe L. Głowacka IIIB
5 11.45-12.30 Zajęcia rozwijające ortograficzne R. Czyżewska IIA
6 12.45-13.30 Zajęcia gitarowe E. Krzywak IVB
Zajęcia artystyczne A . Rudoman VB,VIB
Gimnastyka korekcyjna G. Różycki I-III
Zajęcia rozwijające matematyczne M. Maciejewska I-III
Język rosyjski K. Kinzhybalo III
SKS B. Pachnicz IVB, VB
7 13.35-14.20 Gimnastyka korekcyjna G. Różycki IV-VI
Język rosyjski K. Kinzhybalo IV-VI

Ś

R

O

D

A

0-1 7.50-9.50 Biblioteka - Gim A. Tyniów IV-VI
5 11.45-12.30 Zajęcia szachowe L. Głowacka IIB
6 12.45-13.30 Zajęcia szachowe L. Głowacka IIA
Zajęcia plastyczne A. Dziadkowiec IIIB
7 13.45-14.20 Zajęcia szachowe L. Głowacka IVB

C

Z

W

A

R

T

E

K

3-7 10.00-14.10 Biblioteka - SP A.Tyniów I-III
3 9.50-10.35 Zajęcia sportowe Mały Mistrz B. Pachnicz IIA/IIB
5 11.45-12.30 Zajęcia rozwijające ortograficzne A. Dziadkowiec IIIB
Zajęcia rozwijające czytelnicze W. Hołub IB
6 12.45-13.13 Zajęcia matematyczne M. Maciejewska II-IIIB
7 13.35-14.20 Zajęcia biblioteczne A. Tyniów VIB

P

I

Ą

T

E

K

0 i 1 7.30-8.55

Biblioteka - Gim

A.Tyniów IV-VI
3 9.50-10.35 Zajęcia sportowe Mały Mistrz B. Pachnicz IIIB
4 10.45-11.30 Zajęcia sportowe Mały Mistrz B. Pachnicz IB
5 11.45-12.30 Zumba D. Marszal IB, IIB
6 12.45-13.30 Zajęcia przyrodnicze E. Filipowicz IV-V
Zumba D. Marszal IIA, IIIB
SKS B.Pachnicz IVB, VB
7 13.35-14.20 Zumba D.Marszal IV-VI
Zaj. wyr z matematyki L. Głowacka IV-VI
SU K. Oleksy III-VI