Rozkład jazdy szkolnych autobusów dla:

Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu, Publicznego Gimnazjum w Budzowie, Publicznego Przedszkola w Przedborowej, Przedszkola "Kajtek", Przedszkola "Kolorowy Balonik"

Kursy poranne

Dowozy poranne - ważne od 24.10.2016r.

     

Autobus I opiekun

P. Danusia

Przedborowa – Stoszowice, Lutomierz, Rudnica, Grodziszcze  dla SP i PP do filii

Autobus II opiekun

p. Ewelina

Przedborowa- Stoszowice górne , Budzów dolny dla SP i PG w Budzowie

Autobus III opiekun

P. Ewa

Jemna dla filii,

Rudnica – Lutomierz Stoszowice dolne dla SP i PG w Budzowie

Autobus

IV opiekun

P. Ela

Mikołajów, Żdanów, Jemna, Rudnica smażalnia , Srebrna Góra
Godzina   Godzina   Godzina   Godzina  
6.50 Budzów 6.50 Budzów 6.50 Budzów 6.50 Budzów
7.00 Stoszowice dolny przystanek PKS- wsiadają dzieci do szkoły w Grodziszczu, przedszkola w Przedborowej
7.15 Różana 7.10 Koziniec 7.00 Mikołajów
7.00 Jemna 7.05 Żdanów
7.25

Przedborowa k. przedszkola

( przesiadają się dzieci z autobusu II)

7.25 Przedborowa k. przedszkola                 ( przesiadają się dzieci z autobusu I) 7.05 Rudnica ew. dzieci do przedszkola 7.15 Jemna dz. do p-la „Kajtek”
7.30 Stoszowice ( młyn) 7.35 Kolonia Stoszowice 7.15 Grodziszcze dolne ew. dzieci do przedszkola w Grodziszczu 7.20 Rudnica smażalnia
7.18 Grodziszcze szkoła
7.35 Lutomierz (dzieci do szkoły , przedszkola w Grodziszczu 7.40 Stoszowice górne, Budzów boisko, PKS 7.22 Grodziszcze górne 7.30 Budzów
7.25 Grodziszcze szkoła
7.27 Rudnica dzieci do szkoły w Budzowie
7.50 Grodziszcze szkoła 7.45 Budzów szkoła 7.30 Lutomierz dzieci do przedszkola „ Kajtek, „Korowy Balonik” 7.40 Srebrna Góra ( przystanek PKS, Górska Perła, ośrodek zdrowia)
7.55 Rudnica, Grodziszcze dolne dzieci do szkoły /przedszkola w Grodziszczu     7.40 Stoszowice dolne SP i PG               dz. do p-la „ Kajtek” 7.45 Budzów krzyżówka
8.00 Grodziszcze szkoła     7.50 Budzów szkoła - 7.50 Budzów szkoła
        8.00 Srebrna Góra – dowóz dzieci do przedszkola    „ Kajtek”    

 

Kursy powrotne:

Rozkład jazdy szkolnych autobusów -dla   SP w Budzowie z filią w Grodziszczu, PG w Budzowie PP w Przedborowej , Przedszkola „ Kajtek”, Przedszkola „Kolorowy Balonik”- od 19.09.2016
Autobus I Grodziszcze , Rudnica Lutomierz , Stoszowice, Przedborowa Autobus II Przedborowa- Stoszowice górne , Budzów dolny dla SP i PG w Budzowie Autobus III SP i PG Budzów- Stoszowice- Lutomierz- Rudnica- Grodziszcze- Jemna (dla filii) Autobus IV Srebrna G.- Żdanów- Mikołajów- Jemna- Rudnica
Opiekun: P. Danusia Opiekun: P. Ewa Opiekun: P. Kamila

11.20

Pon.

12:20 Wt., śr., pt. Budzów szkoła     11.50 Budzów szkoła SP 11.50 Budzów szkoła SP
11.40 12:40 Grodziszcze szkoła 12.00 Stoszowice 12.00 Srebrna Góra
11.45 12:45 Grodziszcze dolne 12.10 Lutomierz 12.10 Jemna
Rudnica
11.50 12:50 Rudnica

12.40

Wt. i pt

Budzów szkoła SP

p. Ewa

12:40

Pon. śr czw

Budzów szkoła SP

12:40

Pon-.pt

Budzów szkoła SP
11.55 12:55 Lutomierz dz. z przedszkola z Grodziszcza 12.50 Stoszowice 12:50 Stoszowice 12:50 Srebrna G.
13.05 Przedborowa
12..00 13:00 Stoszowice 13.20 Lutomierz 13:00 Lutomierz 13:05 Jemna
12.10 13:10 Przedborowa k. p-la 13.25 Rudnica 13:10 Rudnica 13:10 Rudnica smażalnia
12.20 13:20 Różana

13:40

Pon.- pt.

Grodziszcze szkoła dz.

z p-la , szkoły w Grodziszczu do Rudnicy i Jemnej

13:25 Żdanów
12.40 13:40 - Ostroszowice- Grodziszcze 13.45 Grodziszcze górne 13:30 Mikołajów
Opiekun: Opiekun: P. Ewelina 13:55 Rudnica 13:40 Budzów
  13:40 pon.-pt Budzów szkoła SP i PG 14.05 Jemna - Budzów

13:40

pon.-pt.

Budzów szkoła SP i PG
13.45 Budzów 13:50 Srebrna G.
13:50 Stoszowice dolne "Kolorowy balonik" 14:05 Jemna
14:00 Lutomierz 14:10 Rudnica smażalnia

13.40

Pon. i Czw.

14:25

Wt., śr. czw. i pt.

Grodziszcze szkoła dz. ze szkoły 14:25 pon.-pt Budzów szkoła SP i PG 14:25 pon.- pt. Budzów szkoła SP i PG

14:25

Pon-.pt

Budzów szkoła SP i PG
13.50 14:30 Grodziszcze górne 14:40 Kol. Stoszowice 14:35 Budzów boisko 14:35 Srebrna G. p- le "Kajtek"
13.55 14:35 Grodziszcze szkoła 14:45 Przedborowa kurs dla PP do Kozińca , Różanej 14:45 Stoszowice dolne 14:50 Jemna
14.00 14:40 Grodziszcze dolne 14:55 Różana 14:55 Lutomierz 14:55 Rudnica smażalnia
14.05 14:45 Rudnica 15.10 Koziniec 15:05 Rudnica 15:10 Żdanów
14.10 14:55 Lutomierz 15.15 Stoszowice- p- le "Kolorowy balonik" 15:10 Grodziszcze 15:15 Mikołajów
14.20 15:05 Stoszowice Budzów 15:30 Budzów szkoła 15:30 Budzów szkoła
14.35 15:15 Przedborowa k. p-la kurs dla PP            
14.45 15:20 Różana            
14.55 15:30 Stoszowice            

 

 

Lista przystanków zatrzymywania się i postoju szkolnego autobusu

dowożącego uczniów do Szkół i przedszkoli w Gminie Stoszowice w r. szk. 2016/2017

 

 miejscowość przystanek

 

Budzów

 

przystanek PKS Budzów dolny

przystanek Budzów k. boiska- przystanek na żądanie

przystanek PKS Budzów górny ,

krzyżówka Budzów PKS

Budzów Ośrodek Zdrowia PKS

Stoszowice

 

 

przystanek PKS Stoszowice górne

przystanek PKS Stoszowice dolne

przystanek dolne Stoszowice ( na żądanie)

Stoszowice ( młyn)

Lutomierz

 

Przystanek PKS na żądanie

Przystanek PKS k. kościoła dla ucz w kierunku Grodziszcza)

Przystanek k. sklepu

Przedborowa,

Kol. Stoszowice,

Przedborowa k. P. Graniecznych w stronę g. Przedborowej,/ k. drogi do kamieniołomu w stronę Stoszowic ( przystanki ustala Zarząd Dróg na prośbę rodzica)

PKS Przedborowa k. kościoła

Przedborowa k. przedszkola

Koziniec przystanek PKS
Różana przystanek PKS
Grodziszcze

Grodziszcze szkoła

Grodziszcze górne   - przystanek ( 1) w kierunku Ostroszowic

Grodziszcze dolne PKS , na żądanie (2 przystanki)

Rudnica

Rudnica PKS,

Rudnica – smażalnia

Jemna przystanek PKS
Srebrna Góra

przystanek Górska Perła

przystanek PKS Srebrna Góra

Mikołajów Mikołajów PKS
Żdanów Żdanów PKS