Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą:

 

Certyfikat szkoła Budzów [POBIERZ DOC]

Ogólne warunki ubezpieczenia [POBIERZ PDF] 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wzór dokumentów dotyczących wypisania dziecka ze szkoły [POBIERZ PDF]

Szkolny zestaw podręczników 2016/2017 (poprawiony) - POBIERZ [PDF]

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę - POBIERZ [PDF]

Wniosek o wypisanie ucznia ze szkoły - POBIERZ [PDF]

Wniosek o zapisanie dzicka do szkoły (klasy II-VI) - POBIERZ [PDF]

Zasady wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych - POBIERZ [PDF]

Wniosek o wydanie duplikatu - POBIERZ [PDF]

Wniosek o wydanie duplikatu - POBIERZ [DOC]

 _____________________________________________________________________________________________

 

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu

Chronimy Dzieci

Program jest rekomendowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej – Dzieci Niczyje) oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

O programie

Chronimy Dziecito program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do Internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Więcej o programie: www.chronimydzieci.pl

 

 _____________________________________________________________________________________________

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W czwartek 9 czerwca zakończyła się II edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach. Rodziców już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję w nowym roku szkolnym.

 _____________________________________________________________________________________________

 

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej - POBIERZ [DOCX]

______________________________________________________________________________________________

 

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

 

 Prezentacje na ten temat są do zobaczenia tutaj:

 Najnowsze zagrożenia cyberprzestrzeni - POBIERZ [PPSX]

Dobry i przyjazny Internet - POBIERZ [PPS

______________________________________________________________________________________________


REGULAMIN
wypożyczania podręczników / materiałów edukacyjnych uczniom
Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW (format PDF)

 

 

<