SZKOŁA DLA EKOROZWOJU

            Od początku rokusz kolnego 2012/2013 w naszej szkole podejmowaliśmy działania związane z ekologią. Tematyka ekologiczna dominowała w tekstach piosenek, wierszy czy podczas uroczystości otwarcia szkoły oraz pasowania na ucznia. Klasa pierwsza posadziła już dwa drzewka: dąb szypułkowy oraz sosnę, upiększając w ten sposób otoczenie szkoły. Bierzemy udział w projektach ,,Z małej szkoły w wielki świat”, część realizowanych zajęć pomaga przybliżyć dzieciom środowisko przyrodnicze, a efekty pracy może oglądać cała społeczność uczniowska. W marcu 2013r. nasza szkoła rozpoczęła starania o zdobycie certyfikatu Zielonej Flagi w ramach programu ,,Eco-schools”. Powołaliśmy komitet roboczy w składzie: Dominika Szeluk, Tobiasz Zyguła, Piotr Palac, Szymon Oleksy, Kasia Kubacka, Bartosz Cwanek oraz chętni uczniowie z samorządu uczniowskiego, pan konserwator – Janusz Ślęzak, nauczyciele: Ewa Filipowicz, Aneta Tyniów, Edyta Dziuba, Małgorzata Maciejewska, oraz pani Dyrektor Irena Pachnicz. Pierwszym działaniem w ramach projektu było sporządzenie audytu środowiskowego. Kolejne to zapisanie regulaminu ekologicznego, w tworzenie którego zaangażowała się klasa IV oraz uczniowie klas I - III uczęszczający na kółko plastyczne. Co roku prowadzona jest akcja która angażuje wszystkich uczniów to ,,sprzątanie świata’’ w ramach Święta Ziemi. Plac zabaw, boiska, trawniki pobliski park to teren naszych działań. Odbyła się również zbiórka elektroodpadów. Na kole plastycznym uczniowie przygotowali plakaty na których przedstawili ,,drzewo wesołe” oraz ,,drzewo smutne” pokazując zagrożenia jakie może nieść za sobą nieprzemyślana działalność człowieka. W kwietniu 2014 roku szkoła zorganizowała konkurs plastyczny "Zrób coś dla dzieci i nie pal śmieci" adresowany do uczniów ze wszystkich szkół z Gminy stoszowice. W maju 2013 roku popularyzowaliśmy wiedzę na temat właściwej segregacji śmieci. Nasi uczniowie pod opieką pani Katarzyny Oleksy i Jolanty Kubickiej – Maculewicz na zebraniach wiejskich w naszej gminie prezentowali program artystyczny przybliżając tą tematykę.

We wrześniu 2014 nasza szkoła uzyskała certyfikat LCAE (Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej), obecnie staramy się o certyfikat Zielonej Fllagi.

 

 

 

„SZKOLNA MEDIATEKA”

            Tym projektem rozpoczęliśmy pracę w nowej szkole w Budzowie, pierwszej pasywnej szkole w Polsce. Włączyliśmy do realizacji projektów nowych uczniów z okolicznych miejscowości. Udało nam się poszerzyć ofertę biblioteki o filmy, gry komputerowe, gry edukacyjne, czasopisma i książki lubiane przez dzieci. Mediateka-biblioteka daje możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu po zajęciach lekcyjnych dla uczniów dojeżdżających i nie tylko. Fakt, że w planowaniu pracy, tworzeniu regulaminu, wyposażeniu i uroczystym otwarciu mediateki brali udział sami uczniowie stał się dla nich nie tylko okazją rozwijania umiejętności społecznych, nabywania umiejętności korzystania z mediów, ale dał im również wiele radości i satysfakcji.

 

 

"TRZYMAJ FORMĘ"

              Nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego „Trzymaj formę” promującego zdrowy styl odżywiania oraz aktywność fizyczną. W naszej szkole program ten jest prowadzony pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śląskich.  Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami zdrowego żywienia oraz poznać swoje aktualne preferencje związane ze stylem życia jaki prowadzą.  Dużym zainteresowaniem cieszył się szkolny konkurs „Czy wiesz co jesz? – ABC zdrowego żywienia”, sprawdzający wiedzę uczniów na temat zasad zdrowego żywienia. Najlepsze wyniki osiągnęły: Natalia Fedko (Budzów, kl. VI), Klaudia Begińska (Budzów, kl. VI) Patrycja Fajt (Budzów, kl. V), Sara Sowa (Przedborowa, kl. VI), które wzięły udział w konkursie powiatowym. W szkołach odbyły się również spotkania z rodzicami, na których zostały przedstawione główne założenia programu oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, pokazującej nawyki żywieniowe  dzieci i ich poziom wiedzy na temat zdrowego żywienia.

Zachęcamy do odwiedzenia ogólnopolskiej strony programu www.trzymajforme.pl