SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

            04.04.2013r. uczniowie szóstej klasy pisali sprawdzian szóstoklasisty.Był to pierwszy poważny test w ich życiu. Uczestnicy przybyli na test w strojach galowych, zaopatrzeni w przybory do pisania. Egzamin  rozpoczął się o godzinie dziewiątej i trwał 60 minut. Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, muszą go napisać wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.
 Życzymy wszystkim wspaniałych wyników.

 

APEL WIELKANOCNY

 

             Dnia 09.04.2013r. odbył się Apel Wielkanocny przygotowany przez klasę czwartą. Uczniowie przedstawili scenę Zmartwychwstania Pana Jezusa a także  ukazali co w życiu każdego człowieka jest najważniejsze. Jakie wartości przynosi świat , a co nam daje spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem.

 

 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

 

       Nasza szkoła przyłączyła się do międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata” w dniu 18.04.2013r.

       Klasa II spotkała się przed szkołą. Dostaliśmy worki i rękawiczki. Tak wyposażeni udaliśmy się na ulicami Budzowa w stronę ścieżki rowerowej. Na początku zbieraliśmy drobiazgi: niedopałki papierosów, papierki po słodyczach, pojedyncze butelki. Jednak im dalej szliśmy, tym więcej było śmieci. Myśleliśmy, że 20 dużych worków to wystarczająca ilość na uprzątnięcie jednej ulicy. Niestety, nie mieliśmy racji . Nie pierwszy raz  braliśmy udział w tej akcji i za każdym razem jesteśmy  zaskoczeni, że ludzie tak śmiecą. Tegoroczne sprzątanie nie należało do łatwych, bo wiał silny wiatr, ale sprzyjało nam słońce i przyjemna wiosenna temperatura. Doszliśmy do drogi na Brzeźnicę, gdzie zostawiliśmy pełne worki śmieci, które zostały szybko uprzątnięte przez służby komunalne. Wspólna praca sprzyjała integracji klasy i wesołym zabawom. Wracaliśmy w dobrych nastrojach, zadowoleni, że udało nam się chociaż trochę poprawić wygląd często uczęszczanej ścieżki rowerowej.

Klasa III w tym czasie z pełnym poświęceniem porządkowała teren za boiskiem szkolnym. Teren ten okazał się dość bagnisty i niektórzy byli zmuszeni wyciągać swoje obuwie z błota.
Zdjęcia pokazują worki pełne odpadów oraz roześmiane twarze sprzątających uczniów. Wszyscy przystąpili do konkursu „Najlepszy zbieracz śmieci”, więc z ogromnym zapałem zabrali się do pracy. Nieocenionym pomocnikiem okazał się pan Janusz - nasz konserwator, który odbierał zapełnione worki od dzieci. Nagrodą były zdjęcia, które umieszczamy na stronie Internetowej szkoły.

W akcji "Sprzątanie Świata" brały także udział klasy starsze.

 

 

WYCIECZKA KLAS SZÓSTYCH

 

            W dniach 22-25 kwietnia uczniowie klas szóstych z Budzowa i Przedborowej przebywali na trzydniowym pobycie w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie. Program pobytu był bardzo urozmaicony i ciekawy. Dzieci podziwiały piękno krajobrazu z punktu widokowego koło białego krzyża.Zwiedziły Bazylikę Mniejszą i zapoznały się z historią budowy kościoła.Podziwiały również ruchomą szopkę. We wtorek spotkały się z twórcą ludowym, rzeźbiarzem,panem Janem Giejsonem a po obiedzie w programie  była wycieczka autokarowa do Jaskini Niedżwiedziej w Kletnie-zwiedzanie jaskini, podziwianie szaty naciekowej, zapoznanie z historią odkrycia Jaskini. W drodze powrotnej dzieci uczestniczyły w seansie filmowym w Kłodzku. Wieczorami  młodzież bawiła się na dyskotece lub piekła kiełbaski. Ostatni dzień umilł im spacer wzdłuż Nysy Kłodzkiej i spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa w Bardzie. Wycieczkę zorganizowała wychowawczyni klasy VI w Budzowie  Urszula Urban , nad uczniami czuwali również: Anna Rudoman, Sylwia Przewłocka oraz wychowawca  klasy VI z Przedborowej, Zbigniew Niczyj.