UROCZYSTOŚĆ  OTWARCIA  SZKOŁY  

ORAZ  ŚLUBOWANIE  KLASY  I

          Dnia 15 października miało miejsce uroczyste otwarcie szkoły  w Budzowie. Wśród zaproszonych gości byli:  Pani Monika Wielichowska - Poseł na Sejm RP, Pani Dorota Gromadzka - Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pani Maria Kramarczyk – Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pan Roman Fester – Starosta Ząbkowicki, Pan Marek Janikowski –Wójt Gminy Stoszowice, Pani Teresa Tęsna – Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice, Ksiądz Proboszcz Piotr Hebda oraz przedstawiciele samorządów, firm, instytucji, radni i sołtysi z Gminy Stoszowice, rodzice, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz społeczność uczniowska. 

Część oficjalną rozpoczęła Pani Dyrektor Irena Pachnicz, następnie głos zabrali zaproszeni goście. Pierwsza w Polsce szkoła budowana w technologii pasywnej to dominujący temat wystąpień. Pani wicedyrektor Elżbieta Moczulska – Kubacka zadzwoniła dzwonkiem szkolnym symbolicznie  otwierając  szkołę, następnie zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów  pod opieką pań: Anny Rudoman oraz Katarzyny Oleksy. Uczniowie przedstawili wspaniałe tańce, popisali się umiejętnościami recytatorskimi oraz wokalnymi. Słuchając piosenki Krzysztofa Krawczyka ,,Oto jest życia mała garść” oglądaliśmy zdjęcia wydarzeń z lat ubiegłych, ze szkół w Srebrnej Górze, Stoszowicach oraz Przedborowej. Te chwile na zawsze zostaną w naszych sercach. Przypominaliśmy sobie uroczystość wmurowania kamienia węgielnego oraz kolejne etapy budowania nowej szkoły. Motto tego uroczystego dnia: ,,Miej serce dla szkoły nie licz lat, pokochaj to miejsce – nasz mały świat”, mówi nam, że to my będziemy teraz budować, ale nie mury, lecz atmosferę poczucia wspólnoty, nową tradycję .

Centralnym punktem programu była uroczystość pasowania na ucznia. Tę część przygotowała Pani Anna Mazur oraz Pani Małgorzata Maciejewska z uczniami z gimnazjum oraz szkoły podstawowej w Budzowie. Pierwszoklasiści w pełnej gali, z kolorowymi biretami oraz atłasowymi kokardami wkroczyli na scenę. Musieli przejść wiele prób i wykazać się różnymi umiejętnościami aby wydostać się z niewoli duchów. Pomagała im w tym wróżka Bąboluszka oraz leśne skrzaty z pobliskiego parku. Uwolnieni pierwszoklasiści obiecali, że będą dobrymi uczniami oraz obrońcami przyrody. Złożyli ekologiczne ślubowanie. Potem Pani Dyrektor Irena Pachnicz dotykając ołówkiem ramienia pierwszoklasisty  dokonała PASOWANIA  NA UCZNIA. Były pamiątkowe dyplomy oraz ekologiczne prezenty. To jeszcze nie koniec atrakcji dla pierwszaków, w tym dniu czekała ich jeszcze wycieczka do Bielawy na dziecięcy plac zabaw oraz pizza.

Kolejnym punktem programu było przejście pod nową szkołę i symboliczne przecięcie wstęgi. Nożyczki wędrowały z rąk do rąk aż wreszcie ostatnie cięcie i drzwi do nowej szkoły zostały otworzone. Każdy mógł podziwiać nowy budynek. Na pamiątkę tego uroczystego dnia, dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Bardo,  posadzono nowe drzewko – dąb szypułkowy. W tym wydarzeniu również mieli swój udział pierwszoklasiści.

 

Tak jak posadzone drzewo będzie się rozrastało, wypuszczało liczne gałęzie i listki, tak i uczniowie naszej szkoły będą co rok bogatsi w wiedzę i doświadczenie.

 

 

DYSKOTEKA INTEGRACYJNA

              Na początku października w szkole  w Budzowie  odbyła się dyskoteka szkolna.  Była to zabawa szczególna – integracyjna- w nowej szkole, z nowymi kolegami i koleżankami. Zabawa zaczęła się o godzinie 17.00, a trwała do godziny 20.00. Wszyscy uczniowie  dobrze się bawili. Organizatorzy – uczennice klasy V, przygotowały słodki bufet, a DJ-e  - uczniowie klasy VI- włączali fajną muzykę, przy której każdy świetnie się bawił i poznawał.