SPOTKANIE UCZNIÓW Z KLAS I-III Z POLICJANTAMI

TEMATEM SPOTKANIA BYŁO BEZPIECZENSTWO W CZASIE FERII

(15 STYCZNIA 2015)