Początki szkoły sięgają 1988 roku, kiedy to rozpoczęto budowę nowej szkoły w Grodziszczu (w starym budynku mieści się obecnie sala gimnastyczna). Nad budową czuwał Społeczny Komitet Budowy Szkoły. W budowę zaangażowani byli rodzice i dzieci, którzy społecznie przepracowali wiele godzin, aby powstała nowa szkoła. Nawet uczniowie w trakcie luźniejszych lekcji takich jak wf, technika nosili cegłówki, dachówki itp.

22.10.1993 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły.

W 2002 roku gmina zlikwidowała szkołę podstawową, a w placówce planowano utworzyć technikum leśne. Jednak zawiązało się stowarzyszenie rodziców pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica, które przejęło szkołę podstawową. Początki istnienia zarówno stowarzyszenia, jak i szkoły były trudne, tym bardziej że po reorganizacji sporo uczniów przeszło do sąsiedzkiej szkoły w Ostroszowicach. Na początku była to szkoła niepubliczna, jednak od 2006 roku szkoła otrzymała prawa placówki publicznej pod nazwą Zespół Szkół Publicznych w Grodziszczu (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum). W 2007 roku została oddana do użytku sala gimnastyczna, która powstała z przebudowanego przy pomocy środków unijnych starego budynku szkoły. Z biegiem lat wszystko się normowało i uczniowie zaczęli do nas wracać, a dodatkowo zaczęliśmy pozyskiwać nowych uczniów z innych okolicznych miejscowości.

W 2016 roku, w związku z reorganizacją oświaty w gminie, Zespół Szkół Publicznych został zlikwidowany, a w budynku szkolnym od września funkcjonuje Filia Szkoły Podstawowej w Budzowie przeniesiona z Przedborowej.