WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017
KADRA KIEROWNICZA
1

mgr Irena Pachnicz

nauczyciel dyplomowany

dyrektor szkoły
2

mgr Kamila Kałamarz

nauczyciel mianowany

wicedyrektor szkoły
nauczyciel języka angielskiego
KADRA PEDAGOGICZNA
lp. imię i nazwisko stopień awansu nauczany przedmiot
1

mgr Alicja Dziadkowiec                

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna
wychowawca kl. III ( Budzów)
2

mgr Renata Czyżewska                

nauczyciel kontraktowy

edukacja wczesnoszkolna
wychowawca kl. II a ( Budzów)
3

mgr Edyta Dziuba                

nauczyciel mianowany

edukacja wczesnoszkolna
wychowawca kl. II ( filia Grodziszcze )
4

mgr Wiesława Hołub            

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna
wychowawca kl. I ( Budzów)
5

mgr Ewa Hozner                          

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna
wychowawca kl. III (filia Grodziszcze)
6

mgr Małgorzata Maciejewska

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna
wychowawca kl. II b (Budzów)
7

mgr Beata Pluta

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna
wychowawca kl. I (filia Grodziszcze)
8

mgr Monika Osiadły

nauczyciel mianowany

język polski
nauczyciel świetlicy
9

mgr Aneta Tyniów                         

nauczyciel dyplomowany

język polski - aktualnie urlop zdrowotny
 
 
10

mgr Zbigniew Niczyj                        

nauczyciel mianowany

matematyka,

zajęcia techniczne

11

mgr Marta Panaś                            

nauczyciel dyplomowany

matematyka
12

mgr Leokadia Głowacka           

nauczyciel mianowany

zajęcia komputerowe,                                 zajęcia szachowe

wychowawca klasy IV (Budzów)

13

mgr Ewa Filipowicz                        

nauczyciel mianowany

przyroda
wychowawca kl. VI (filia Grodziszcze)
14

mgr Bogdan Pachnicz                      

nauczyciel dyplomowany

wychowane fizyczne

wychowawca wspomagający

kl. V ( Budzów)

15

mgr Grzegorz Różycki

nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne,                     gimnastyka korekcyjna
16

mgr Elżbieta Moczulska- Kubacka

nauczyciel dyplomowany

historia, język polski  
wychowawca kl. V (Budzów)
17

mgr Mirela Koszela- Niżyńska

nauczyciel kontraktowy

język angielski (zwolnienie lekarskie)
18

Elżbieta Kanarek

Nauczyciel kontraktowy

Język angielski
19

mgr Anna Rudoman                        

nauczyciel mianowany

plastyka, muzyka
wychowawca kl. VI (Budzów)
20

mgr Anna Ciapka

nauczyciel dyplomowany

mgr   Dorota Marcinczyk

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel świetlicy

 

urlop macierzynski

21

mgr Renata Kojder – Szkaradek

nauczyciel kontraktowy

religia
22

s. Krystyna Nadolnik                

nauczyciel mianowany

religia
23

mgr Monika Czekaj

nauczyciel dyplomowany

świetlica szkolna

wychowawca kl. V  (filia Grodziszcze)

24

mgr Adriana Wojtaszek

nauczyciel mianowany

nauczycie wspomagający

w edukacji wczesnoszkolnej

NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI
25

mgr  Ewelina Krzywak

nauczyciel mianowany

psycholog szkolny
26

mgr Jolanta Kubicka- Maculewicz

nauczyciel dyplomowany

pedagog szkolny
27

mgr Katarzyna Oleksy                    

nauczyciel mianowany

logopeda szkolny