WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

KADRA KIEROWNICZA

 

1.

mgr Irena Pachnicz

dyrektor szkoły

2.

mgr Edyta Dziuba

wicedyrektor szkoły

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

lp.

imię i nazwisko

nauczany przedmiot

1

mgr Małgorzata Maciejewska               

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. I ( Budzów)

2

mgr Ewa Górna - Giemza             

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. I (Grodziszcze)

3

mgr Alicja Dziadkowiec              

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. II (Budzów)

4

Karolina Jabłońska          

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. II (Grodziszcze)

5

mgr Wiesława Hołub                          

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. III (Budzów)

6

mgr Beata Pluta

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. III (Grodziszcze)

7

mgr Aldona Dwornik

język polski

wychowawca kl. IVa (Budzów)

8

mgr Mirela Koszela - Niżyńska

język angielski

wychowawca klasy IVb (Budzów)

9

mgr Aneta Tyniów                 

język polski, biblioteka

wychowawca klasy IV (Grodziszcze)

10

mgr Bożena Ziomek                       

wychowanie fizyczne

wychowawca klasy V (Grodziszcze)

11

mgr Ewa Filipowicz                          

nauczyciel wspomagający

wychowawca klasy V (Budzów)

12

mgr Dorota Marcinczyk         

język polski, biblioteka

wychowawca klasy VI (Budzów)

13

mgr Monika Osiadły                     

język polski

wychowawca klasy VI (Grodziszcze)

14

mgr Elzbieta Moczulska - Kubacka                   

język polski, historia

wychowawca klasy VII ( Budzów)

15

mgr Bozena Rzepka

język angielski

wychowawca klasy VII (Grodziszcze)

16

mgr Anna Rudoman

muzyka, plastyka

wychowawca klasy VIII (Budzów)

17.

mgr Urszula Urban

przyroda

wychowawca klasy VIII (Grodziszcze)

18

mgr Zofia Kwaśniewska

biologia, geografia

wychowawca klasy IIIa (Gimnazjum)

19

mgr Ewa Lenartowicz-Ostapiuk

historia

wychowawca klasy IIIb (Gimnazjum)

20

mgr Anna Ciapka

nauczyciel wspomagający

21

mgr Magdalena Cwek

Świetlica, nauczyciel wspomagający

22

mgr Małgorzata Czaplik               

matematyka

23

mgr Agnieszka Danicka

język niemiecki

24

mgr Danuta Gadalska-Krawczyk

WOS, chemia

25

mgr Leokadia Głowacka

informatyka, matematyka, szachy

26

mgr Renata Kojder-Szkaradek

religia

27

mgr Danuta Łuszczek

fizyka

28

s. Krystyna Nadolnik

religia

29

mgr Zdzisława Niczyj

matematyka

30

mgr Bogdan Pachnicz

wychowanie fizyczne

31

mgr Waldemar Urban

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

32

mgr Monika Wawrzynczuk-Mielniczek

matematyka, chemia

33

mgr Agnieszka Żegańska

język angielski

34

mgr Jolanta Borkowska-Musiał

technika

 

NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

 

1

mgr  Ewelina Krzywak

psycholog szkolny

2

mgr Jolanta Kubicka- Maculewicz

pedagog szkolny

3

mgr Magdalena Gąsowska

pedagog szkolny

4

mgr Katarzyna Oleksy 

                   

logopeda szkolny