MISJA SZKOŁY

Podstawowym zadaniem naszej szkoły,

w toku całego cyklu edukacyjnego,

jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia,

odpowiednio do jego wieku,

a w szczególności do

przekazania niezbędnej wiedzy i umiejętności

potrzebnych do zrozumienia świata,

ludzi i siebie

 

 

 

[STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZOWIE Z FILIĄ W GRODZISZCZU. PDF]