Przedstawienia biblioteki szkolnej

W roku szkolnym 2013/2014 biblioteka szkolna pod kierownictwem Urszuli Urban przygotowała trzy przedstwienia.

Pierwsze z przedstawień, pod tytułem „Awantura w bibliotece”, przygotowane było dla klasy pierwszej i wiązało się z przyjęciem ich w poczet czytelników.

 

Drugie przedstawienie „Wiersze Danuty Wawiłow” , z bogatą scenografią, było inscenizacją słowno- muzyczną opartą na utworach popularnej autorki wierszy dla dzieci.

 

W czerwcu została wystawiona sztuka Izabeli Degórskiej „Bajka o szczęściu”. Sztuka składała się z sześciu scen, o zmiennej dekoracji. Opowiadała ona o rzeczach najważniejszych dla ludzi, o miłości, przyjaźni, zaufaniu. Mowiła o tym, że przedmioty, bogactwo nie są najważniejsze, i nie są w stanie zastąpić człowiekowi bliskości innych istot,przyjaźni i miłości.

 

We przedstawieniach występowały dzieci z wszystkich klas, od I do VI. Najliczniejsza reprezentacja aktorska była z klasy V i III.