Oferta zajęć pozalekcyjnych r. szk. 2016/2017 Szkoła w Budzowie z filią w Grodziszczu-

- szkoła w Budzowie

 OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SP Budzów 2016/2017

 
Dzień lekcja godzina Rodzaj zajęć opiekun klasa

P

             O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1 7.30-8.55 Biblioteka - Gim A. Tyniów IV-VI
4 10.40-11.40 Biblioteka - SP A. Tyniów I-III
5 11.45-12.30 Zajęcia szachowe L. Głowacka IB
6 12.45-13.30 Zajęcia szachowe L. Głowacka VB
7 13.35-14.20 Zajęcia projektowe j. angielski M. Koszela-Niżyńska IVB

W

T

O

R

E

K

4 10.45-11.30 Zajęcia szachowe L. Głowacka IIIB
5 11.45-12.30 Zajęcia rozwijające ortograficzne R. Czyżewska IIA
6 12.45-13.30 Zajęcia gitarowe E. Krzywak IVB
Zajęcia artystyczne A . Rudoman VB,VIB
Gimnastyka korekcyjna G. Różycki I-III
Zajęcia rozwijające matematyczne M. Maciejewska I-III
7 13.35-14.20 Gimnastyka korekcyjna G. Różycki IV-VI

Ś

R

O

D

A

0-1 7.50-9.50 Biblioteka - Gim A. Tyniów IV-VI
5 11.45-12.30 Zajęcia szachowe L. Głowacka IIB
6 12.45-13.30 Zajęcia szachowe L. Głowacka IIA
Zajęcia plastyczne A. Dziadkowiec IIIB
7 13.45-14.20 Zajęcia szachowe L. Głowacka IVB

C

Z

W

A

R

T

E

K

3-7 10.00-14.10 Biblioteka - SP A.Tyniów I-III
3 9.50-10.35 Zajęcia sportowe Mały Mistrz B. Pachnicz IIA/IIB
5 11.45-12.30 Zajęcia rozwijające ortograficzne A. Dziadkowiec IIIB
Zajęcia rozwijające czytelnicze W. Hołub IB
6 12.45-13.13 Zajęcia matematyczne M. Maciejewska II-IIIB
7 13.35-14.20 Zajęcia biblioteczne A. Tyniów VIB

P

I

Ą

T

E

K

0 i 1 7.30-8.55 Biblioteka - Gim A.Tyniów IV-VI
3 9.50-10.35 Zajęcia sportowe Mały Mistrz B. Pachnicz IIIB
4 10.45-11.30 Zajęcia sportowe Mały Mistrz B. Pachnicz IB
5 11.45-12.30 Zumba D. Marszal IB, IIB
6 12.45-13.30 Zajęcia przyrodnicze E. Filipowicz IV-V
Zumba D. Marszal IIA, IIIB
7 13.35-14.20 Zumba D.Marszal IV-VIB
SU K. Oleksy III-VI

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych r. szk. 2016/2017 Szkoła w Budzowie z filią w Grudziszczu

- filia w Grodziszczu

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2016/2017, FILIA W GRODZISZCZU

 

Dzień

lekcja godzina Rodzaj zajęć opiekun klasa

PON.

1 8.00-8.45 Zajęcia sportowe Mały Mistrz B. Pachnicz III
2 8.55-9.40 Zajęcia sportowe Mały Mistrz B. Pachnicz II
3 9.50-10.35 Zajęcia sportowe Mały Mistrz B. Pachnicz I
5 11.24-12.30 Zajęcia czytelnicze E.Dziuba II
Zuchy B.Pluta I-III
WT. 0 7.20-7.50 Zajęcia wyrównawcze z j.ang K. Kałamarz V-VI
0 7.20-7.50 Zaj. doskonalące umiejętność czyt. E. Hozner II-IV
1 10.00-16.00 Biblioteka A. Tyniów I-VI
7 13.35-14.20 Schola R. Kojder-Szkaradek IV-V

ŚR.

4

10.45-11.30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne B. Pluta I
7 13.45-14.20 Zajęcia wyrównawcze z historii i społ. E. Moczulska-Kubacka V
CZW. 5 11.45-12.30

Zajęcia I Pomocy

E. Dziuba II
Zajęcia szachowe L. Głowacka II
6 12.45-13.30 Zajęcia szachowe L. Głowacka III

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

E. Hozner III

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

M. Osiadły VI

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Z. Niczyj VI
Zumba K. Kaczmarek I, II, IV
7 13.35-14.20 Zumba K. Kaczmarek III, V,VI

PT.

5 11.45-12.30 Zajęcia szachowe L. Głowacka II
6 12.45-13.30 Gimnastyka korekcyjna G. Różycki I-III
Zajęcia szachowe L. Głowacka I, III
Zajęcia wyrównawcze z matematyki M. Czekaj V
7 13.35-14.20

Gimnastyka korekcyjna

G. Różycki IV-VI
8 14.25-15.10 Zajęcia sportowe - ogólnorozwojowe G. Różycki IV-VI