Dwa projekty „Bystry uczeń” i „ Chcę, potrafię” dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są wynikiem współpracy jaką podjęła szkoła ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Przedborowa , Koziniec, Różana   „ PREZ- KO- RA” .

 

Celem projektów jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających.

 

Projekt „ Bystry uczeń” realizowany jest w Szkole w Budzowie. W ramach projektu uczniowie klas młodszych mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych : rozwijających i wyrównawczych w zakresie języka angielskiego, zajęciach rozwijających umiejętność czytania, rozwijających zdolności matematyczne, a także zajęciach ortograficznych . Propozycją dla uczniów klas IV- VI są zajęcia redaktorskie.

 

W ofercie zajęć w ramach projektu „ Chce, potrafię” realizowanego w filii Szkoły w Budzowie        w Przedborowej znalazły się także zajęcia: rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia ortograficzne oraz rozwijające umiejętność czytania.

 

Zajęcia projektowe odpowiadają potrzebom szkoły wzbogacając ofertę zajęć pozalekcyjnych. W ramach pozyskanych środków zakupione zostaną pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne, programy multimedialne oraz tablica interaktywna dla szkoły w Budzowie.

    

"Z małej szkoły w wielki Świat"

       Już trzeci rok uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Budzowie realizują projekt „Z małej szkoły w wielki świat” współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod patronatem Federacji Inicjatyw Oświatowych oraz Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej FALA. Praca przebiega na dwóch poziomach edukacyjnych, zarówno nasi młodsi, jak i starsi uczniowie zmagają się z tematyką społeczno-obywatelską oraz matematyczno-przyrodniczą. Raz w miesiącu starają się zaprezentować efekty swoich działań projektowych. Projekt składa się z wielu modułów o bardziej szczegółowej tematyce.