Sprawny Dolnoślązaczek.jpg

W naszej szkole uczniowie klas I realizują program Sprawny Dolnoślązaczek. Głównymi założeniami i celami programu są:
- zaproponowanie nowych rozwiązań zajęć kultury fizycznej zgodnych z nową podstawą programową,
- uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego,
- zachęcenie do podejmowania przez uczniów nowych form aktywności ruchowej,
- dbałość o stan zdrowia i sprawność fizyczną uczniów.
Ideą Programu Sprawny Dolnoślązaczek jest zdobywanie przez uczniów klas I specjalnych odznak sportowych. Atrakcyjna forma programu, różnorodność zajęć i sprawdzianów, legitymacje, w których dziecko wkleja kolorowe znaczki dokumentujące zdobycie określonych sprawności, które uprawniają do zdobycia tytułu Sprawnego Dolnoślązaczka, dyplomy i wyróżnienia na koniec roku, zachęcają uczniów do próbowania swoich sił w zdobywaniu nowych umiejętności.

Luty 2019:

20190215_091502-1.jpg

20190218_092827.jpg

20190218_092813.jpg

20190218_092019.jpg

20190215_093748.jpg