Dwa projekty „Bystry uczeń” i „ Chcę , potrafię” dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są wynikiem współpracy jaką podjęła szkoła ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Przedborowa , Koziniec, Różana   „ PREZ- KO- RA” .

Celem projektów jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć wyrównawczych    i rozwijających.

Projekt „ Bystry uczeń” realizowany jest w Szkole w Budzowie. W ramach projektu uczniowie klas młodszych mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych : rozwijających i wyrównawczych w zakresie języka angielskiego, zajęciach rozwijających umiejętność czytania, rozwijających zdolności matematyczne, a także zajęciach ortograficznych . Propozycją dla uczniów klas IV- VI są zajęcia redaktorskie.

W ofercie zajęć w ramach projektu „ Chce, potrafię” realizowanego w filii Szkoły w Budzowie        w Przedborowej znalazły się także zajęcia: rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia ortograficzne oraz rozwijające umiejętność czytania.

Zajęcia projektowe odpowiadają potrzebom szkoły wzbogacając ofertę zajęć pozalekcyjnych. W ramach pozyskanych środków zakupione zostaną pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne, programy multimedialne oraz tablica interaktywna dla szkoły w Budzowie.