Dnia 24.09.2013 rozpoczęły się zajęcia rozwijające czytanie w projekcie Bystry uczeń. Zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse dla uczniów szkoły w Budzowie” dla uczniów klasy II i III.

Wrzesień

Dwa pierwsze zajęcia miały na celu sprawdzanie szybkości czytania głośnego oraz kontrolę umiejętności cichego czytania. Wykorzystane zostały testy do badania techniki czytania głośnego i cichego, na podstawie których oceniono poprawność i ogólną biegłość czytania.

Październik

W zajęciach wykorzystane zostały ciekawe pomoce dydaktyczne - Pussy – zestaw składający się z książeczki i klocków, który służy do analizy i syntezy wyrazów ponadto wykorzystano grę dydaktyczną z użyciem kart z kobrą oraz instrumenty drewniane perkusyjne.

Listopad

Technika czytania doskonalona była poprzez tworzenie podpisów do obrazków z rozsypanek literowych – wyróżnianie głosek, sylab, samogłosek i spółgłosek. Dzieci usprawniały technikę czytania na materiale obrazkowo-sylabowym oraz rozwiązywały proste łamigłówki słowne – kalambury, do których wykorzystany został alfabet ruchomy drewniany.

  

Grudzień

Miesiąc grudzień rozpoczął się sprawdzaniem szybkości czytania głośnego testem prof. Konopnickiego. Dzieci zostały włączone do Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter, którego celem jest wdrażanie do czytania tekstów literackich – bajek, baśni, wierszy, lektur, książek w domu pod okiem dorosłego, dodatkowo każde dziecko otrzymało Legitymację Klubowicza. Usprawniano też technikęczytania na materiale literowym z wykorzystaniem alfabetu ruchomego.

Styczeń

Podczas pierwszych zajęć uczniowie doskonalili czytanie szeptem instrukcji do gry dydaktycznej. Najważniejszym działaniem było zrozumienie zasad i gra w parach według poleceń. Wykorzystana została gra dydaktyczna planszowa ze Skarbnicy dla klasy II.

Na kolejnych zajęciach dzieci usprawniały technikę czytania na materiale sylabowym. Z rozsypanki sylabowej układały wyrazy dwusylabowe, trzysylabowe, czterosylabowe. Na koniec następowała prezentacja wyrazów z jednoczesnym wystukiwaniem sylab.

Luty

W lutym uczniowie nabywali umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, rozwijali analizę i syntezę wzrokowo-słuchowo-kinestetycznej oraz wdrażali się do samokontroli. W trakcie zajęć wykorzystano książeczki z zadaniami i Pussy ( tabliczki z klockami ). Ponownie sprawdzono technikę głośnego czytania testem J. Konopnickiego oraz w oparciu o „domino sylabowe” dzieci tworzyły krzyżówki i łamigłówki słowne.