W Szkole Podstawowej w Budzowie realizowane są zajęcia rozwijające oraz wyrównawcze z języka angielskiego w ramach projektu „Bystry Uczeń” skierowane do uczniów klas I-III. Każde zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w grupach 8-osobowych. Zajęcia mają na celu rozwijanie uzdolnień oraz wyrównanie braków edukacyjnych z języka angielskiego, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości i zdobywanie nowych. Na zajęciach uczniowie wzbogacają słownictwo, doskonalą umiejętność czytania i pisania, jak również rozwijają umiejętność porozumiewania się. Wykorzystywanie różnorodnych metod pozwala na skupienie uwagi uczniów i pobudzenie ich kreatywnego myślenia na zajęciach. Ważnym elementem zajęć są gry, zabawy, piosenki.

wrzesień

Na pierwszych zajęciach został przeprowadzony test początkowy w dwóch grupach. Na kolejnych zajęciach powtórzyliśmy alfabet angielski.

 

 

Październik

Powtarzamy kolory . Następnie przenosimy się na wieś i poznajemy nowe nazwy zwierząt wiejskich. Uczymy się piosenki OLD MCDONALD HAD A FARM.

Listopad

Opisujemy nasze emocje śpiewając piosenkę. Przechodzimy do nowego tematu MEBLE –projektujemy wnętrza, umiemy określić położenie różnych rzeczy, ćwiczymy konstrukcje there is/there are oraz wykorzystujemy poznane słownictwo. Na ostatnich zajęciach w tym miesiącu piszemy nasz pierwszy test.

 

Grudzień

W grudniu tematem wiodącym naszych zajęć jest zima oraz święta Bożego Narodzenia. Zaczynamy od burzy mózgów i staramy się przypomnieć sobie wszystkie słowa oraz zwroty angielskie, związne z zimą i świętami. Gramy w grę, dzięki której powstaje bałwan. Poznajemy nazwy symboli świątecznych, gramy w grę memo. Na ostatnich zajęciach piszemy kolejny test.

Styczeń

Przechodzimy do tematu WILD ANIMALS, który bardzo nam się podoba. Opisujemy zwierzątka używając konstrukcji z czasownikiem have got. Wykonujemy maski i na moment stajemy się dzikimi zwierzętami - każdy z nas opisuje siebie, podając przy tym kolor, wielkość oraz gdzie mieszka i co je. Układamy nazwy dzikich zwierząt z rozsypanych literek.

Luty

Zajmujemy się tematem JEDZENIE. Śpiewamy piosenkę o jedzeniu, pokazując przy tym odpowiednie karty obrazkowe. Gramy w różne gry. Lubimy demonstrować jak coś jemy, a nasi koledzy muszą odgadnąć co, ale jest przy tym śmiechu. Nauczyliśmy się pytać o to co kto lubi jeść ( do you like....?) dzieki czemu możemy przeprowadzić ankietę wśród naszych kolegów i koleżanek. Potrafimy również powiedzieć, co najbardziej lubimy jeść.

 

Marzec

Kontynuujemy temat FOOD. Układamy dialog w restauracji oraz odgrywamy scenki przy stole. Następnie przechodzimy do nowego tematu: TRANSPORT. Poznajemy środki transportu oraz uczymy się przydatnych wyrażeń. Potrafimy np wezwać pogotowie. Tworzymy plakat, grupując środki transportu według następujących kategorii ( środki transportu wodne, lądowe i powetrzne).

Kwiecień

W kwietniu przenosimy się do świata baśni. Poznajemy nazwy bohaterów. Uczymy się korzystać ze słowników językowych oraz świetnie bawimy się z grą PICTURE BINGO, dzięki której mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności i utrwalić poznane do tej pory słownictwo.