Zajęcia z ortografii dla dzieci zagrożonych dysleksją -

- fila w Przedborowej

Wrzesień

Na pierwszych zajęciach przypomnieliśmy sobie budowę słownika ortograficznego oraz doskonaliliśmy  umiejętność posługiwania się nim.

Ze słowniczkiem oraz wykorzystaniem elementów mnemotechnik nasze potyczki ortograficzne, prowadzone przez kilka kolejnych miesięcy, będą o wiele łatwiejsze i skuteczniejsze.

 

Październik

W tym miesiącu utrwalaliśmy pisownię wyrazów z „ó” oraz „u”. Opracowaliśmy   ilustrowany słowniczek, a wykorzystując podstawniki liter, tworzyliśmy łańcuch skojarzeń , czyli układaliśmy zabawną historyjkę z zestawem wyrazów z „ó”. Ćwiczyliśmy poprawną pisownię, wykonując zadania na tablicy interaktywnej .

 

Listopad

Podczas kolejnych zajęć utrwaliliśmy pisownię wyrazów z „rz” . Tworzyliśmy ilustrowany słowniczek. Wykonywaliśmy ćwiczenia mnemotechniczne , które ułatwiają nam zapamiętywanie poprawnej pisowni wyrazów trudnych ortograficznie . Także pracowaliśmy z tablicą interaktywną.

 

 

 

Grudzień

Kolejny miesiąc to kolejna wesoła corrida ortograficzna. Tym razem przypomnieliśmy zasady pisowni wyrazów z „ż”, „ch” i „h” .Ćwiczyliśmy pisownię wyrazów z pamięci oraz ze słuchu , w pracy wykorzystywaliśmy fiszki z lukami, opracowaliśmy wspólny plakat ortograficzny.

 

Styczeń

W dalszym ciągu w naszych potyczkach ortograficznych towarzyszy nam słownik ortograficzny. Przypominamy zasady ortograficzne oraz ćwiczymy poprawną pisownię.

 

 

Luty

Podczas pierwszych zajęć w tym miesiącu zorganizowaliśmy konkurs w formie zabawy. Graliśmy w „ Kalambury” i uzupełnialiśmy rozsypanki wyrazowe. Kolejne zajęcia to nowy temat - pisownia wyrazów z „ą” „om” „ on” „em” „en” „ę” oraz praca z tablicą interaktywną.

 

 

 

 

Marzec

Zapoznaliśmy   się   z zasadami   pisowni   wyrazów wielką i małą literą oraz przeczenia   „nie” z poznanymi częściami mowy .Potem doskonaliliśmy pisownię, wykorzystując atrakcyjne gry i zabawy - „ Reksio i ortografia” , układając rymowanki ułatwiające zapamiętanie zasad.

 

 

Kwiecień

Zapoznaliśmy się z zasadami pisowni wyrazów z cząstką „by” oraz   ćwiczyliśmy pisownię .Także przypomnieliśmy znaki interpunkcyjne , uzupełnialiśmy nimi wypowiedzenia w celu doskonalenia umiejętności ich stosowania.

Maj

To już przedostatnie zajęcia - przypomnieliśmy zasady dzielenia wyrazów na sylaby, po czym doskonaliliśmy tę umiejętność przy wykorzystaniu kart. Również ćwiczyliśmy pisownię   wyrazów   z trudnościami ortograficznymi, pracując z książkami „ Jak zostać mistrzem ortografii?”.

 

 

Czerwiec

Niestety, to już koniec naszych zmagań z ortografią. Napisaliśmy końcowy test, zawierający opracowany podczas zajęć materiał. Przypomniane zasady będziemy stosować na co dzień!