Myśl w ruchu

       W dniach 24.06 o godz 15.30 oraz 26.06 o godz 10.00 w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej odbyły się pokazy finałowe projektu Myśl w Ruchu. Projekt, w ramach którego przeprowadzono warsztaty z różnych dziedzin tańca (m.in break dance, taniec ludowy, współczesny i klasyczny) dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdy na spektakle taneczne do Wrocławia był realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stoszowicach, partnerami projektu były Szkoła Podstawowa w Budzowie oraz Gimnazjum w Budzowie. Projekt został zrealizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu "Myśl w Ruchu".
 

       Myśl, wokół której poruszali się uczestnicy warsztatów to gra słów „AIR – PLAY - GROUND” (powietrze -gra- ziemia, powietrzny plac zabaw, współgranie nieba i ziemi, pogranicze nieba i ziemi, gra między ziemią i powietrzem, przestrzeń gry i zabawy) i ukryte w niej elementy: model zabawy, jako fundamentalny element ludzkiej ekspresji, klucz do komunikacji i kreatywności, odkrywania przyjemności w wyrażaniu emocji i występowania na scenie, ale również naturalna potrzeba ciała każdego dziecka; oraz techniki tańca w powietrzu, jako atrakcyjne, przystępne i alternatywne formy ruchu i pracy z ciałem dla dzieci i młodzieży, rozwijające wyobraźnię ruchową a także twórcze podejście do ruchu i myślenia o tańcu.

       Efekt wspólnej pracy uczestników z artystami  można było obejrzeć  w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej, która na ten czas przemieni się w Świątynię Dzieciństwa, gdzie powstała instalacja plastyczna, łącząca w sobie mapę placów zabaw, powietrzne rekwizyty i filmy video, w której tańczyć będą uczestnicy warsztatów."