Szkoła w Przedborowej – filia Szkoły Podstawowej w Budzowie - jest beneficjentem projektu pt. "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet XIX; Działanie 9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty zarządzanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Szkoła realizuje komponent pt. „ Pracownia przyrodnicza w każdej gminie."
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych. Wsparcie finansowe polegało na wyposażeniu wybranych szkół podstawowych w dolnośląskich gminach w niezbędny sprzęt dydaktyczny umożliwiający efektywne rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Otrzymaliśmy wyposażenie dydaktyczne o wartości około 180 tys.zł. W jego skład wchodzi: 7 komputerów, 7 monitorów, tablica interaktywna, projektor, tablet bezprzewodowy, wizualizer, kamera cyfrowa, system Testico, elektroniczne plansze poglądowe, mikroskopy, zestaw odczynników chemicznych, oprogramowania oraz inny sprzęt umożliwiający realizację zagadnień przyrodniczych w oparciu o eksperyment uczniowski.
Do zadań gminy należało wyposażenie pracowni w meble i stanowiska pracy dla 30 uczniów z dostępem do Internetu i energii elektrycznej. Nasi uczniowie są bardzo zainteresowani zajęciami prowadzonymi przy pomocy metod wykorzystujących najnowocześniejszy sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Pracownia wykorzystywana była także przez uczniów z innych placówek gminy. W ubiegłym roku szkolnym na lekcje przyrody przyjeżdżali uczniowie ze Stoszowic, gościliśmy dzieci ze Srebrnej Góry oraz w ramach integracji międzyszkolnej - klasę V SP nr 2 z Ząbkowic Śląskich.
O obecnym roku szkolnym na zajęcia do naszej placówki przyjeżdżali uczniowie szkoły w Budzowie.
Sprzęt ICT oraz tablica interaktywna wykorzystywana jest również przez dzieci z przedszkola w Przedborowej. Zajęcia te pozwalają maluchom nie tylko zapoznać się z nowoczesnym sprzętem, ale dają ogromną radość, szczególnie jeśli w trakcie wykorzystany jest program IQ Board.