Koala Climbing Tree

"Z małej szkoły w wielki Świat"

 

              Już trzeci rok uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Budzowie realizują projekt „Z małej szkoły w wielki Świat” współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod patronatem Federacji Inicjatyw Oświatowych oraz Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej FALA. Praca przebiega na dwóch poziomach edukacyjnych, zarówno nasi młodsi, jak i starsi uczniowie zmagają się z tematyką społeczno-obywatelską oraz matematyczno-przyrodniczą. Raz w miesiącu starają się zaprezentować efekty swoich działań projektowych.