Klasy I - III w ramach projektu "Z małej szkoły w wielki świat", realizowały swoje moduły:

 

„Gazeta, czyli co zrobić, żeby świat  się o nas  dowiedział”

Niewątpliwym sukcesem tego projektu stało się to, że udało się z liczną grupą 6,7, 8 i 9- latków poskładać gazetę. Nie było łatwo. Mimo wielu trudności, powstała gazetka  kolorowa, pełna ilustracji, zdjęć i  informacji zdobytych przez uczniów. Danie uczniom swobody w planowaniu zawartości gazety, samodzielności w opracowywaniu materiałów, praca w zespołach, ocena efektów własnej twórczości  pozwala doświadczyć innej aktywności od tej, z którą mają do czynienia na tradycyjnych lekcjach.

Nasza gazeta otrzymała tytuł ,,Tajemnice szkoły i przedstawia wydarzenia szkolne, opisuje realizowane projekty, imprezy klasowe, klasowe, wywiady z pracownikami szkoły itp. sprawy bliskie naszym uczniom. Technika pracy grupowej „Gwiazda pytań” pomogła  zaplanować  krok po kroku realizację tego przedsięwzięcia. Pytania pomocnicze: kiedy?  gdzie? kogo?  kto? jak?  rozpisane na dużym plakacie i wspólnie uzupełnione, ułatwiły uczniom działania i przyniosły oczekiwany efekt końcowy. Każde dziecko dokładnie wiedziało, za co jest odpowiedzialne.

 

         

            Moduł „Nasi reprezentanci” przybliżał uczniom pojęcie ,,reprezentanta”, rolę jaką pełni  wybrany przedstawiciel danej grupy czy społeczności. Zorganizowanie spotkania z lokalnym reprezentantem - radnym naszej gminy, dało możliwość uświadomienia  uczniom wpływu na kształtowanie rzeczywistości przez wybór odpowiedniego kandydata, a także odpowiedzialności, jaką jest obarczony poprzez pełnienie powierzonej mu funkcji.

Poznanie tych pojęć odbyło się poprzez zabawę.

Zabawa kreatywna ,,Zwierzęta potrzebują wody” wywołała ogromne emocje i zaangażowanie. Dojście do porozumienia, mimo że nie było to proste( a może właśnie dlatego) dało dzieciom wiele radości i satysfakcji. Zabawa ta w czytelny, prosty sposób uświadomiła potrzebę wyboru przedstawiciela i jego rolę w osiąganiu celów grupy. Pozwoliła w przystępny sposób, dostosowany do wieku naszych uczniów, zrozumieć istotę  realizowanego projektu.

   

                                                                                                                                                      

          

          Najbardziej użyteczne w projekcie „W kole gry” (listopad 2012) było pogłębienie wiedzy o środkach transportu, ruchu drogowym czy znakach drogowych, które towarzyszą dzieciom na co dzień, wtedy gdy idą do szkoły i w drodze powrotnej. Uczniowie pracowali nad wykonaniem  kolorowych plakatów w kształcie koła  oraz gier planszowych na dużym formacie. Zadania do gry, które dzieci same tworzyły, miały ciekawą formę (zagadki, rebusy, krzyżówki)  rozbudzały wyobraźnię oraz poszerzały wiedzę.

 

 

 

          Sprawdzanie poprzez doświadczenia czym jest i skąd się bierze energia, to najbardziej skuteczne i użyteczne elementy  projektu „Na tropie energii” (styczeń 2013). Uczniowie gromadzili  materiały konieczne do wykonania eksperymentów i z niepokojem czekali na wynik końcowy. Przeprowadzenie doświadczeń  wiązało się  z dużymi emocjami zarówno  wśród dzieci realizujących projekt jak i widowni. W tym projekcie zorganizowaliśmy  również wystawę  plakatów „Z energią ostrożnie” i „Z energią rozważnie” ,  przedstawiliśmy wiersz - rymowankę „Alfabetyczny pociąg energetyczny”, dzieci wymyśliły też okrzyk z wraz z energetycznym gestem.

         

           

             Projekt „Domek dla przyjaciela” (marzec 2012) zawierał bardzo dużo wielorakich pomysłów do realizacji celów, najważniejszym  zadaniem  było wykonanie przez dzieci modeli domków dla zwierząt dziko żyjących w najbliższej okolicy. Podczas prezentacji końcowej każda grupa  miała swoje „pięć minut” wystąpiła na forum  i przedstawiła efekty  miesięcznych działań w projekcie: omówienie plakatów, odczytanie informacji o zwierzątku, scenki dramowe z kukiełkami – „członki zwierza”, pokaz domku i podanie sposobu wykonania go.