W roku szkolnym 2017/2018 szkoła przystapiła do projektu pn. "Razem w przyszłość - Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice"

 

W maju 2018 roku Projekt jest już prawie na półmetku, na zajęciach jak zwykle dużo się dzieje, oto tylko niewielki informacyjny wycinek:

Zajęcia z języka niemieckiego

Uczniowie biorący udział w zajęciach języka niemieckiego w ramach projektu edukacyjnego poznawali w zwyczaje karnawałowe w krajach niemieckojęzycznych oraz słownictwo związane z karnawałem.
Pod koniec lutego uczestniczyli w warsztatach językowych prowadzonych przez zaproszoną lektorkę, zakończonego już projektu „Deutsch-Wagen –Tour”. W formie ciekawych gier i zabaw uczniowie poszerzali swoje umiejętności językowe.
W marcu, w okresie przedświątecznym, zajęcia poświęcone były zwyczajom wielkanocnym w Niemczech. Poprzez prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, zadania w słuchaniu i czytaniu ze zrozumieniem uczniowie poznawali słownictwo związane ze świętami wielkanocnymi. Samodzielnie wykonywali też kartki świąteczne i pisali życzenia.
Podczas jednych z zajęć w formie stacji samodzielnej nauki języka uczniowie poznawali i poszerzali podstawowe słownictwo w zakresie wybranych tematów leksykalnych. Element współzawodnictwa w dużej mierze motywował uczniów do aktywnej pracy w zespołach.

język niemiecki6.jpg

język niemiecki.jpg

j.niem2.jpg

język niemiecki3.jpg

język niemiecki4.jpg

język niemiecki5.jpg

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
W maju uczestnicy pracowali nad zagadnieniem „Co jest dla mnie ważne, co mnie interesuje, pociąga? Wstęp do planowania swojej przyszłości”.
Na zajęciach uczniowie tworzyli swoją mapę zainteresowań. Na następnym spotkaniu omówimy mapy, zastanowimy się co nam one mówią o nas samych.

kk.jpg

WP_20180508_002.jpg

 

Zajęcia z logopedii
W ostatnim czasie na zajęciach uczniowie nabyli wiadomości i umiejętności z zakresu pięknego czytania i pisania, przeprowadzone zostały ćwiczenia z zakresu percepcji słuchowej. Poznawali techniki uczenia się i metody aktywizujące do nauki. Wykonywali ćwiczenia usprawniające funkcje przestrzenne i pamięciowe. Jedną z metod na koncentracje i zapamiętywanie było zastosowanie żonglowania. Stało się to dla uczniów prawdziwym wyzwaniem, które sprawiło wiele przyjemności i satysfakcji. Przed nimi dalsza nauka…

logopedia4.jpg

logopedia.jpg

logopedia2.jpg

logopedia3.jpg

 

Zajęcia z fizyki
Poduszkowiec z balonika?
Uczniowie mając do dyspozycji : starą płytę CD • balonik • plastikową słomkę • tekturową rolkę po papierze toaletowym • plastelinę i gumkę; mieli zbudować pojazd (poduszkowiec), który miał się przemieścić na odcinku 1m. Następnie uczniowie powołując się na znane im pojęcia z fizyki, mieli uzasadnić co sprawia, że "poduszkowiec" się unosi. W napełnionym powietrzem baloniku jest wyższe ciśnienie niż na zewnątrz. Wylatujące powietrze z balonika wytwarza pod płytą CD również obszar o podwyższonym ciśnieniu, tzw. poduszkę powietrzną, która poprzez siłę parcia na spód płyty powoduje uniesienie całego poduszkowca. Jednak wysokość na jaką się uniesie urządzenie jest niewielka, ponieważ siła parcia szybko maleje wraz ze wzrostem odległości od podłoża. To sprawia, że nasz poduszkowiec najlepiej działa na płaskiej, równej powierzchni. 
Następnym wyzwaniem będzie : Jak nadmuchać balon w butelce? 

fizyka3.jpg

fizyka.jpg

Fizyka2.jpg

 

Zajęcia z informatyki

informatyka3.jpg

informatyka.jpg

informatyka2.jpg

 

Zajęcia z geografii i biologii
Na zajęcia z geografii i biologii uczniowie poszerzają wiedzę na temat otaczającego nas świata. Poznali problemami z jakimi borykają się mieszkańcy krajów Afryki tj. brak wody i żywności oraz środków medycznych. Dzięki zdobytej wiedzy maja większe pojęcie co dzieje się na świecie. Młodzież włącza się w akcje wspierające dzieci w Afryce.

geografia3.jpg

geografia.jpg

geografia2.jpg

 

Zajęcia z chemii
W ramach projektu nauka chemii metodą eksperymentu uczniowie klas trzecich gimnazjum zorganizowali pokaz doświadczeń chemicznych dla klasy pierwszej szkoły podstawowej . Pierwszaki poznały zjawisko dyfuzji oraz właściwości dwutlenku węgla dzięki takim doświadczeniom jak : chemiczne jojo , tęcza, malowanie mleka, kolorowa chmura, gaszenie świeczki dwutlenkiem węgla. 

chemia.jpg

chemia2.jpg

chemia3.jpg

chemia4.jpg