24 września w filii naszej szkoły – w Grodziszczu - podczas spotkania z rodzicami p. Jola Spychalska, która opiekuje się biblioteką w filii, przypomniała założenia projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Roz woju Czytelnictwa. Zwróciła uwagę, że jest on skierowany nie tylko do uczniów naszej placówki, ale również mogą skorzystać z niego rodzice – oferta biblioteki filialnej obfituje także w literaturę dla dorosłych; poinformowała także o godzinach otwarcia placówki. W końcu dzieci naśladują nas – dorosłych: czytający rodzic, to także czytające dziecko. Zatem „biblioteka to dobre miejsce dla małego i dużego człowieka”.
Następnie p. Jola Kubicka – Maculewicz - szkolny pedagog - przedstawiła rodzicom korzyści wynikające ze wspólnego czytania z dziećmi. Zwróciła uwagę na budowanie więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem, co ma kolosalne znaczenie w rozwoju psychicznym dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości. Wspólne czytanie to także szansa dla dziecka, że w przyszłości nie będzie miał kłopotów w nauce, czytanie bowiem uczy myślenia, poprawia koncentrację, ćwiczy pamięć, rozwija zainteresowanie światem, wzbogaca słownictwo. Czytanie książek to także znakomita rozrywka - jest ucieczką od nudy, może zapobiec uzależnieniu od mediów. I co niezwykle ważne literatura uczy odróżniać dobro od zła – słowem książka może być też takim lekarstwem na zło tego świata. Pani Jola zwróciła uwagę na to, że dzieci, którym czytamy, są mądrzejsze, bardziej odporne na zagrożenia współczesnego świata i znacznie lepiej poradzą sobie w życiu. Słowem:
„Bez względu na to, ile masz zajęć drogi rodzicu, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie”.

USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca_share_media1570384067942.jpg

USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca_share_media1570384170682.jpg

USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca_share_media1570384393049.jpg

 

Narodowe Czytanie 2018

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, para prezydencka w dniu 28 lutego tego roku zaproponowała do czytania „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz 44 teksty Antologii Niepodległości. Uczniowie naszej szkoły (filii w Grodziszczu) włączyli się do tej akcji czytając podczas lekcji bibliotecznych w klasach IV-VIII fragmenty wybranych tekstów w/w antologii.

Akcję te zaakcentowaliśmy również podczas świętowania Dnia Seniora w Lutomierzu. Uczennice pięknie zainterpretowały tekst Marii Konopnickiej „Pieśń o domu” wplatając w obrazy poetyckiego opisu domu poruszające słowa i muzykę piosenki w wykonaniu Edyty Górniak zatytułowanej „Dom dobrych drzew”. Zaintonowały też fragment „Psalmu miłości” Zygmunta Krasińskiego, której to intonacji towarzyszyła muzyka skrzypcowa z utworem „Hallelujah” L. Cohena. Przygotowaliśmy też krótkie fragmenty kilku tekstów wybranych z antologii, które rozdaliśmy zaszczytnemu gronu Seniorów – te przyjęte zostały z ogromnym zainteresowaniem. Wśród tekstów były m.in. fragmenty: Adam Mickiewicz, Księgi pielgrzymstwa polskiego, Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, Piotr Skarga, Kazania sejmowe, Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Św. na Placu Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979 r. oraz fragmenty wspomnianego już „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego z rozdziału „Szklane domy”.

 

 

Fragmenty tekstów literatury polskiej z okresu zaborów wykorzystaliśmy też podczas Dnia Nauczyciela w dniu 14 października, wskazując na rolę nauczyciela w tych ciężkich dla Polski i Polaków czasach – zarówno dla tych małych jak i tych dorosłych. Obecni na uroczystości uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście wysłuchali fragmentu „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego w wykonaniu ks. Krzysztofa Farona, który m.in. wyraźnie i mocno zaintonował słowa „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza wypowiadane przez jednego z bohaterów książki – ucznia klerykowskiego gimnazjum w zaborze rosyjskim: „Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo ...”. Drugim tekstem w interpretacji Pana Leszka Bamburowicza – przewodniczącego Rady Rodziców był fragment „A...B...C” Elizy Orzeszkowej, w którym wybrzmiały m.in. słowa: „- Sprawa Joanny Lipskiej, obwinionej o utrzymywanie szkoły bez pozwolenia władz … . - Przewodniczący stanął pospołu z towarzyszami swymi i zaczął czytać wyrok. Joanna Lipska skazana została na dwieście rubli kary pieniężnej, a w razie niewypłacalności – na trzy miesiące więzienia”.

Aneta Tyniów

20181006_172158.jpg

20181006_172117.jpg

20181006_173834.jpg

20181006_173545.jpg

20181006_172953.jpg

20181006_172539.jpg

20181006_172534.jpg

 

 

Co czytały dzieci 100 lat temu?

O trwałej sile, mocy i roli książek w dziejach Polski i Polaków świadczy bogactwo dorobku literackiego naszych wspaniałych pisarzy i poetów, ale też to, że książki towarzyszą każdemu od najmłodszych lat, niezależnie od tego, w jakich czasach żyjemy. Na okoliczność 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowaliśmy gazetkę ścienną zatytułowaną „Kto Ty jesteś? Polak Mały. Polka mała!”, czyli słowami „Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy, na której zaprezentowane zostały okładki książek – przykłady książek, jakie czytały dzieci 100 lat temu. Dzięki niej uczniowie mogą porównać kanon lektur z tamtych czasów, np. Powieści moralne dla dzieci” przez autorkę Pamiątki po Dobrey Matce,,, „Jak dzieci wypędziły Niemców z Poznania?” do dzisiejszych propozycji. Wiele się zmieniło! Ale wiele tytułów pozostało niezmiennych, jak np. „Mitologija dla dzieci” z francuzkiego (lame Fleury) przełozona, „Księga dżungli” R. Kiplinga, czy „Co słonko widziało?”, z tym, że autorstwa nie tylko M. Konopnickiej, ale M. Weryho-Radziwiłłowicz. czy ponadczasowy „Katechizm Polskiego dziecka” . I jedne i drugie zadziwiają uczniów ubogą szatą graficzną dzisiaj niemile widzianą oraz pisownią dzisiaj niedopuszczalną.

Do przygotowania gazetki wykorzystane zostały materiały udostępnione przez CEO na stronie www.polona.pl.

 

Aneta Tyniów