OPIEKA LOGOPEDYCZNA

Na terenie szkoły odbywają się zajęcia logopedyczne, które prowadzi mgr Katarzyna Oleksy.

W ramach tych zajęć realizowana jest diagnoza, terapia logopedyczna, a także profilaktyka logopedyczna. Dzieci podlegają badaniom kontrolnym , na których sprawdzana jest zarówno wymowa, jak i zgryz dzieci. Badania pozwalają wyodrębnić grupę uczniów wymagających terapii logopedycznej lub jej kontynuacji oraz specjalistycznej pomocy stomatologa, ortodonty lub laryngologa.

Główne cele terapii logopedycznej to:

* kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w

zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej

* stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy

* doskonalenie wymowy już ukształtowanej

* wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej

wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń

* usprawnianie techniki czytania i pisania

Podczas zajęć wykorzystywanych jest szereg różnorodnych pomocy dydaktycznych, które stymulują rozwój mowy, ćwiczą wymowę, doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową, pamięć i słuch fonematyczny. Obok tradycyjnych pomocy, zajęcia uatrakcyjniają multimedialne programy logopedyczne.

Rodzice mogą skorzystać z wszechstronnej pomocy w zakresie diagnozowania dziecka, udzielania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu i uczestnictwa w zajęciach logopedycznych. Rodzice, którzy chcą sprawdzić czy rozwój mowy ich dzieci przebiega prawidłowo mogą skonsultować się z logopedą szkolnym osobiście.

 Więcej informacji: [CEL PRACY LOGOPEDY.DOCX]

Plan tygodniowy pracy logopedy szkolnego:

Poniedziałek

 11.00-13.00

 Budzów

Wtorek

 8.00-14.00

 Grodziszcze

Środa

 9.00-15.00

 Budzów

Czwartek

 10.00-14.00

 Grodziszcze

Piątek

 9.00-13.00

 Budzów