SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

                          

Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole już od 2012  roku. Członkami SKO są uczniowie. Ich interesy wobec Banku reprezentuje nauczyciele  - opiekunowie  SKO. Opiekunami SKO w naszej szkole są: Ewa Filipowicz i Anna Ciapka w szkole w Budzowie oraz Karolina Jabłońska w filii w Grodziszczu. Szkolne SKO działa pod patronatem Banku PKO BP  w Ząbkowicach Śl. Tam przekazujemy zaoszczędzone pieniądze. Mamy w nim jako szkoła oprocentowane konto, na które zbiorczo wpłacane są oszczędności uczniów - członków SKO. Indywidualne wpłaty rejestrowane są w książeczce, której właścicielem jest uczeń

O korzyściach płynących z umiejętności oszczędzania nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy też, że nie jest to łatwa sztuka. Uczą się jej więc w naszej szkole dzieci od najmłodszych lat. Zaoszczędzone, mniejsze bądź większe pieniądze zamiast na chipsy, czy słodycze mogą wpłacić na konto SKO.

 

  CELE   DZIAŁALNOŚCI  SKO

1.      Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.

2.      Kształtowanie wśród uczniów nawyku- systematycznego oszczędzania,

3.      Kształtowanie racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,   

4.      kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,

5.      Popularyzacja wiedzy o działalności banku / PKO BP – oddział w Ząbkowicach Śl.

6.      Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,

7.   Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.