Rok szkolny

Świetlica w Szkole Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu zapewnia opiekę uczniów po zajęciach lekcyjnych. Wychowankowie otrzymują wsparcie w nauce gospodarowania wolnym czasem. Bycie w świetlicy daje możliwość odrobienia prac domowych.

Zajęcia świetlicowe rozwijają kreatywność, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, rozwijają fantazję, wyobraźnię twórczą oraz zainteresowania.

20181115_135012.jpg

20181115_135007.jpg

20181115_135138.jpg

20181115_135125.jpg

20181115_135101.jpg

20181115_135052.jpg

 

IMG_5909.JPG

IMG_5915.JPG

 

Dziecko w świetlicy musi mieć czas na odpoczynek po wysiłku umysłowym oraz czas na kontakty z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałania w grupie.

 

IMG_3230.JPG

IMG_3231.JPG

IMG_3232.JPG

 

IMG_3240.JPG

IMG_3241.JPG

 

Zajęcia plastyczne pobudzają wyobraźnię, uczą wrażliwości, poprawiają sprawność manualną. Wychowankowie świetlicy lubią tę formę zajęć, ponieważ mają możliwość wyrażenia swoich emocji i myśli. A poznawanie różnorodnych technik i materiałów powoduje, to iż zajęcia są ciekawe i niepowtarzalne.

IMG_2614.JPG

IMG_2713.JPG

IMG_2634.JPG

IMG_2618.JPG

IMG_2571.JPG

 

Szukamy wiosny :-)
I korzystamy z fantastycznej wiosennej pogody !!!

MTViMmI1OTg2Nzg0NzJiOTIyOGE.jpg

MTViMmI2MGMzYWFjZjU1MDcyMTE.jpg

MTViMmI1OTUwMTc2ZmZmNDEyNDc.jpg

MTViMmI1OTEwMjQ2MTVmMTgyMjM.jpg

MTViMmI1OTdkOTllMmU1N2UyNzk.jpg

 

Swietlicowe zmagania ze sztuką;-)

MTViMDBiMjc0ZTFhNzAyOTAyODg.jpg

MTViMDBiMTk0ZjY5NzcwYTYyOTM.jpg

MTViMDBiMTgzNGRmYmI2YmEyYTI.jpg

MTViMDBiMTcxNjYxZjlhMWIyMjE.jpg

MTViMDBiMWNlMmY1YmZlNDEyNDY.jpg

MTViMDBiMWVmZGVjYWU1ZjEyMDc.jpg

MTViMDBiMWFiOThjZWU0N2UyNzQ.jpg

MTViMDBiMWI3N2FhMjEyNDIyNDU.jpg

MTViMDBiNjdlMDdiODU3ZWEyMDE.jpg

 

 Zajęcia świetlicowe rozwijają kreatywność. Dziecko w świetlicy musi mieć czas na odpoczynek po wysiłku umysłowym oraz czas na kontakty z innymi dziećmi poprzez zabawę, rozmowę oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań...

MTVhZGQ5M2M5ODU2MjkxZWQyMGM.jpg

MTVhZGQ3NmRkM2E1MzIwMTUyMjE.jpg

MTVhZGQ5MzY5ZjczOWJlM2UyNGE.jpg

MTVhZGQ5MzViZDk0ODVlNjcyNjk.jpg

MTVhZGQ5MzM4Yjc0MzFkYTIyOTg.jpg

MTVhZGQ5MzdlMzg5ZTA0NTIyNWI.jpg

MTVhZGQ5MWZmNGVkNTk4M2MyNDU.jpg

MTVhZGQ5MWYxNzc3MTUyMjgyMzQ.jpg

MTVhZGQ5MmZmN2RmZTZiZWIyMDc.jpg

MTVhZGQ5MmNmZTIyYjNlMjcyMzY.jpg

Charakter działalności świetlicy jest wolny od systemu lekcyjnego co stwarza atmosferę sprzyjającą prawidłowemu i wszechstronnemu rozwoju osobowości dzieci.
Świetlica zapewnia opiekę uczniom po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu.
W tym tygodniu w naszej świetlicy....

MTVhYjg2ZjMwMmZiMzJmYzAyYTk.jpg

MTVhYjg2ZTc1YTAxZDZmYWQxZDg.jpg

MTVhYjg2ZTM1OGJmNThkYmYxZTc.jpg

MTVhYjg2ZGEyNTRlMDlhZmUyMTM.jpg

MTVhYjg2Y2ZkMjdmZWNkMTEyMjE.jpg

MTVhYjg2ZGZiMmY4MmE3ODIxYjU.jpg