Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

[PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH_BUDZÓW.DOCX]

[PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH_GRODZISZCZE.DOCX]